Lucka 22

Spread the love for gardening!

Lucka 22 i julkalender 2022.
Mångfald!

Inte den bästa bilden eftersom ljuset är så skarpt i solen men den får ändå representera biologisk mångfald.

En trädgård med biologisk mångfald har många fördelar! Förutom att vara innehållsrik och vacker är den även välkomnande för insekter och andra djur. Vi behöver ju hjälpa våra bin och alla andra pollinerande insekter eftersom det verkar som om de minskar i antal.

Här visar jag en del av min engelska rabatt. Den är väldigt lång och faktiskt ganska bred. En större rabatt är lättare att planera och sköta så var inte rädd för att göra stort. Ju mer som ryms i rabatten desto mer doft, färg och långvarig blomning finns det plats för. Dessutom är det lättare att få plats för alla växter som man vill ha om de inte behöver slåss om utrymmet och det blir faktiskt lättare att kombinera.

Jordbruksverket definierar biologisk mångfald så här:
”Biologisk mångfald innebär att vi har ett landskap med många olika naturtyper, olika arter och en stor genetisk variation inom arter. Det handlar om vilda växter, djur och svampar och deras livsmiljöer, men också om odlade växter och jordbrukets husdjur.”

Naturvårdsverket definierar biologisk mångfald såhär:
”Biologisk mångfald är livets många olika former på jorden. Det kan förenklat beskrivas som ett mått på hur många olika levande organismer det finns och innefattar allt i naturen.” ”Begreppet biologisk mångfald omfattar allt i naturen – som skogar, ängar och sjöar; tallar, gullvivor och blåbär, älgar, skalbaggar och amöbor. ”

Nationelt center för miljö och energi i Danmark har tagit fram en tabell som visar poäng för olika saker som kan göras i en trädgård för att öka den biologiska mångfalden. Kika på den och se om du har något av det som nämns.

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något!

//Trädgårdshälsningar
Lillianna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *